ฟองน้ำกันไฟลามสำหรับโซฟา ส่งออก  UK

Foam Flame Retardant UK  (BS-5852)


ฟองน้ำกันไฟลามมาตรฐานอังกฤษ Schedule 1 Part I (based on BS 5852: 1982 Part 2 )