ฟองน้ำกันไฟมาตรฐานอังกฤษ และ อเมริกา  FLAME RETARDANT FOAM BS-5852 , CA-117 , TB-117 , TRIS FREE