เกี่ยวกับเรา

                                             

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ในการผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องฉีดโฟมระบบ Continuous slabstock foam process จาก Germany ควบคุมการผลิตโดย วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพของเรา


ยินดีให้คำปรึกษาและพัฒนาสินค้าร่วมกันกับท่านเพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้า หากท่านมีตัวอย่างฟองน้ำจากต่างประเทศ เราสามารถทำให้เหมือนตัวอย่างของท่านได้


ฟองน้ำกันไฟลามมาตรฐานอังกฤษ Schedule 1 Part I (based on BS 5852: 1982 Part 2 )       

ฟองน้ำกันไฟลามมาตรฐานอเมริกา California Technical Bulletin 117 (TB 117 - 2013)            

ฟองน้ำกันไฟลามปลอดสารต้องห้าม (TRIS Substance FREE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tris(2 chloroethyl)phosphate(TCEP) CAS No. 115-96-8
Tris(2-chlo-1-methylethyl)phosphate(TCPP) CAS No. 13674-84-5
Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate(TDCP) CAS No. 13674-87-8
Triphenyl phosphate(TPP) CAS No. 115-86-6
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate(TDPP/TRIS) CAS No. 126-72-7
Tris(1-aziridinyl)phosphine sulfide/Triethylenethiophosphoramide(THIOTEPA) CAS No. 52-24-4